سامانه فراخوان آثار پژوهشی جهت شرکت طلاب محترم در فراخوان های مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان می باشد. جهت شرکت در فراخوان آثار گزینه ورود به سامانه را انتخاب نمایید.