سامانه برترین‌ها، سامانه یکپارچه دریافت ایده‌ها، برگزاری همایش‌ها و اعلام فراخوان‌های متعلق به مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان می‌باشد. این سامانه بعد از تحلیل نرم‌افزاری در سال ۱۳۹۵ به بهره برداری رسیده‌ است.