برگزاري همايش تقدير از برگزيدگان فراخوان يازدهم

قابل توجه پژوهشگران و طلاب محترم: باتوجه به اينكه برترينهاي فراخوان يازدهم اعلام شده است. در نيمه دوم بهمن ماه همايش تقدير از برگزيدگان و برترينهاي پژوهشي برگزار مي گردد.


تاكنون ارزيابي 70 درصد آثار رسيده به دبيرخانه آثار

تاكنون ارزيابي 70 درصد از آثار رسيده به دبيرخانه اثار دوازدهمين فراخوان آثار انجام شده است. و در حال حاضر نيز مدارس تا 15 بهمن فرصت دارند تا آثار ارزيابي شده خود را به دبيرخانه آثار ارسال نمايند. باتشكر