سيزدهمين فراخوان آثار پژوهشي حوزه علميه خراسان

حوزه‌هاي علميه(به مثابه سيستم آموزشي، تربيتي و...) كه در طول تاريخ، نهادي تاثيرگذار و جريان‌ساز در ميدان‌هاي علمي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي بوده‌اند؛ توفيقات خود را مرهون مجاهدت‌هاي علمي و پژوهشي علماء و محققين نامور و تلاشگري هستند كه با به كارگيري عنصر شناخت و كوشش علمي،‌ نقش بي‌بديلي در ايجاد و بقاء تمدن ايراني و اسلامي ايفا نموده‌اند.

از جمله اقدام‌هاي لازم براي نيل به اين هدف و دست‌يابي


اولین فراخوان طرح ها ، ايده ها و فعاليت هاي صورت گرفته در فضاي مجازي توسط طلاب حوزه علميه خراسان

فراخـــــــــوان

قابل توجه كليه طلاب محترم مدارس علميه خراسان

فناوري اطلاعات مركز مديريت حوزه علميه خراسان ، در نظر دارد از فطرح ها ، ايده ها و فعاليت هاي صورت گرفته در فضاي مجازي توسط طلاب تقدير و حمايت بعمل آورد.

لذا از كليه طلاب محترم كه در محورهاي اعلام شده در ذيل يا ساير زمينه هاي مرتبط نمونه كار انجام شده  يا طرح و ايده خلاقانه دارند دعوت بعمل مي آيد تا براي اين مركز ارسال


دوازدهمين فراخوان آثار پژوهشي حوزه علميه خراسان

مقدمه
پژوهش، حيات‌بخش پيشرفت و توسعه است. امروزه نظام‌ها وكشورهايي پيشرفته محسوب مي‌شوند كه به صورت هدفمند و با نگاهي راهبردي اقدامات خُرد و كلان خود در عرصه‌هاي مختلف را مبتني بر بستر پژوهش و تحقيق‌مدارانه به انجام مي‌رسانند. در حقيقت پژوهش، تنها راهبرد نتيجه‌بخش براي دستيابي به چشم‌انداز و فرا چشم‌اندازهاي ترسيم شده در كلان حوزه‌هاي علمي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي مي‌باشد؛ چراكه شناسايي لوازم و