درباره سامانه برترین‌ها


دریافت ایده‌های طلاب از طریق سامانه و ارزش گذاری و اعتبارسنجی ایده‌ها

اطلاع رسانی مربوط به رویدادهای پیش رو سامانه

سامانه مدیریتی ثبت‌نام و اطلاع رسانی همایش‌ها

اطلاع رسانی فراخوان‌های حوزه‌های مختلف و جمع‌آوری اطلاعات از طلاب

مخاطبان سامانه برترین‌ها


سامانه برترین‌ها، برای سه دسته از مخاطبین طراحی شده است:
طلاب و پژوهشگران و نخبگان شرکت‌کننده در فراخوان‌ها و همایش‌ها، اساتید و داوران بررسی کننده و مدیران سامانه جهت مشاهده آمار و گزارش‌های مربوط به سامانه

بیشتر بدانید
0

ثبت‌شده در سامانه

0

در حوزه‌های مختلف

0

اخبار سامانه

0

با موضوعات مختلف